Algemene voorwaarden

Alle aanbiedingen en promoties van de Skischool Snow-Experts

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Belangrijke informatie voor uw bestelling

Indien een groep wordt gereduceerd tot minder dan 4 deelnemers, behouden wij ons het recht voor om deze samen te voegen of het aantal lessen in te korten. Maximale groepsgrootte 10 personen. Meerdere docentwisselingen mogelijk door flexibele organisatie.

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich voordoen tijdens of voor de skilessen. Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de cursus.

Terugbetaling van de prijs wegens verwonding of ziekte alleen met medische bevestiging van de plaatselijke arts. Alleen ongebruikte dagen (verschil) worden terugbetaald. Cursus annuleringen als gevolg van weersomstandigheden (overmacht) worden niet terugbetaald. Privécursussen vinden plaats in alle weersomstandigheden. Het cursusticket is niet overdraagbaar! Niet gebruikte cursusdagen komen te vervallen!

Boeking en reserveringen voor ski- & snowboardlessen

In de prijs van de skicursus is het gebruik van de liften niet inbegrepen. De skischool biedt geen vergoeding voor lestijden die verloren gaan door storingen aan de gondel en de liftinstallaties.

Betaling

U kunt in het kantoor betalen met uw creditcard (Mastercard en Visa) of EC-Maestro-Card.

Annuleringsvoorwaarden

A: Annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus/huur - 100% restitutie,

B: 6 tot 1 dagen voor aanvang cursus/verhuur - 50% restitutie,

C: op de dag van de cursus/huur - geen terugbetaling

D: Op vertoon van een medisch attest van een plaatselijke arts in geval van ziekte/ongeval enz. 100% terugbetaling.

Wij raden u ten zeerste aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

Inhoud van het online-aanbod

De skischool/skiverhuur (hierna te noemen de "auteur") aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Bevoegde rechter, plaats van uitvoering en rechtskeuze

De plaats van uitvoering is de centrale vestigingsplaats van de skischool/skiverhuurwinkel. De bevoegde rechtbank in de centrale vestigingsplaats van de skischool/skiverhuurwinkel is bevoegd voor geschillen. Het Oostenrijkse recht is van toepassing. De contractuele taal is Duits.

Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud gelinkt of verwezen naar zijn pagina's - tenzij hij volledige kennis van illegale inhoud en zou in staat zijn om de bezoekers van zijn site te voorkomen dat deze pagina's te bekijken.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's waarneembaar was. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de auteur zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die werden gewijzigd nadat de link werd geplaatst. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen de eigen website van de auteur, alsmede voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten.

De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gecreëerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

Verhuur en reservering van ski- en snowboarduitrusting

Elke huurder is aansprakelijk voor de correcte teruggave van het materiaal tot het bedrag van de verkoopwaarde van de gehuurde producten. De verhuurder heeft het recht zekerheid te eisen in de vorm van het deponeren van een document (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs) of ook een waarborgsom. De borgsom telt niet als een eventuele aankoopprijs voor de apparatuur.